Zysk operacyjny wyniósł 13,48 mln zł wobec 15,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,85 mln zł w 2015 r. wobec 264,32 mln zł rok wcześniej.

"EBITDA w minionym roku pozostała na porównywalnym poziomie w ujęciu rok do roku i wyniosła 20 mln zł, co oznacza osiągnięcie przez Grupę prognozowanych, (skorygowanych) na 2015 rok wyników finansowych. Sprzedaż Gino Rossi S.A. (w sieci detalicznej i hurcie) sięgnęła w omawianym okresie 159,1 mln zł (+5,2% r/r), Simple CP 101,4 mln zł (+9,7% r/r), Gino Rossi S.R.O. (Czechy) 5,2 mln zł" - napisał zarząd Gino Rossi w liście do akcjonariuszy.

Zwraca uwagę na poziom wyników finansowych Grupy osiągniętych w samym czwartym kwartale, który jest dla branży najistotniejszym biznesowo okresem roku. Przychody skorygowane o sprzedaż materiałów wyniosły w tym czasie 71 mln zł, a EBITDA 9 mln zł. Sprzedaż Gino Rossi S.A. (w sieci detalicznej i hurcie) sięgnęła w czwartym kwartale 2015 41,7 mln zł (+2,7% r/r), Simple CP 29,4 mln zł (+7,6% r/r), Gino Rossi S.R.O. (Czechy) 1,6 mln zł.

"Był to najlepszy kwartał w historii Grupy Gino Rossi, w którym wygenerowaliśmy ponad 25 mln zł cash flow operacyjnego (w całym 2015 roku osiągnęliśmy wysoki poziom 12 mln zł cash flow operacyjnego). [...] Za sprawą wdrożonych w 2015 roku rozwiązań bardzo wyraźnie poprawiliśmy zarządzanie zapasami, co widoczne jest w poziomie wskaźników rotacji. Pomimo rosnącej sprzedaży wartość zapasu spadła w ujęciu rok do roku o 4,5 mln zł i widzimy jeszcze w tym obszarze możliwość pewnej optymalizacji. Wymierne efekty przyniosły też prowadzone przez nas działania efektywnościowe w obszarze kosztów ogólnych, sprzedaży i administracyjnych. Ponadto w ubiegłym roku zrefinansowaliśmy zadłużenie Grupy, zamieniając obligacje na umowy kredytowe udzielone na atrakcyjnych rynkowo warunkach. Utrzymujemy stałe, partnerskie relacje z bankami finansującymi, spełniając kryteria umów kredytowych, jakie wspólnie ustaliliśmy. W 2016 roku oczekujemy dalszego ograniczania kosztów finansowych" - podkreślił zarząd Gino Rossi.

Działania podjęte w roku 2015 przełożą się również na wyniki roku 2016, podkreśliła spółka. W czwartym kwartale marże (bez odchyleń od cen ewidencyjnych) w sieci detalicznej Simple CP wzrosły o ponad 3 pkt proc. r/r, a w Gino Rossi o ok. 1,5 pkt proc. Trend poprawy marż wyjściowych kontynuowaliśmy w styczniu i lutym i w dalszym ciągu będziemy dążyć do założonego celu, który dla Gino Rossi ustaliliśmy na poziomie 69-70%, a dla Simple 77-78%, podano również.

Łączna powierzchnia handlowa w Grupie na koniec roku 2015 wynosi około 15 tys. m2. Na koniec grudnia 2015 sieć detaliczna Gino Rossi liczyła 8,8 tys. m2, a w przypadku Simple było to 6,2 tys. m2.

"W bieżącym roku zamierzamy kontynuować rozwój sieci handlowej Simple CP w kraju i poza Polską na bazie franczyzy. Do zwiększania powierzchni handlowej podchodzimy jednak w sposób mocno selektywny i wyważony, ponieważ priorytetem pozostaje dla nas poprawa marż. Jednym z ważniejszych priorytetów jest konsekwentny rozwój sprzedaży internetowej – m.in. poprzez otwarcie sklepów internetowych na rynkach Czech, Słowacji i Krajów Bałtyckich" - zapowiedział zarząd Gino Rossi.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 5,02 mln zł wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.