"Zarząd spółki Vistal Gdynia podjął uchwałę w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy w wysokości 0,40 zł brutto za jedną akcję przy podejmowaniu decyzji przez walne zgromadzenie akcjonariuszy dotyczącej podziału zysku za rok 2015" - czytamy w komunikacie.

Vistal Gdynia odnotował 14,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 12,28 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 11,72 mln zł wobec 9,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.