Zysk operacyjny wyniósł 6,44 mln zł wobec 12,74 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 17,7 mln zł wobec 24,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 241,93 mln zł w 2015 r. wobec 279,76 mln zł rok wcześniej.

"Trudne warunki rynkowe i niekorzystne dla nas zmiany w polityce zakupowej niektórych sieci handlowych, wpłynęły na osiągnięte przez Grupę wyniki finansowe za cały 2015 rok. Staramy się to rekompensować wzrostem sprzedaży eksportowej, która istotnie się zwiększyła" - powiedział prezes Mariusz Popek, cytowany w komunikacie.

W całym 2015 roku udział eksportu w sprzedaży wzrósł w Grupie do 19% (+ 4,1 pkt proc.). W wartościach bezwzględnych sprzedaż eksportowa na koniec 2015 r. 46 mln zł (wobec 41,7 mln zł rok wcześniej) i była najwyższa w historii firmy. Najważniejsze rynki zagraniczne to Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, ale i również Azja, gdzie sytuacja rynkowa rozwija się dla spółki korzystnie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 2,84 mln zł wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Intencją spółki jest poprawa wyników poprzez inwestycje w obszary strategiczne i kluczowe dla rozwoju. Inwestycje rozwojowe planowane na najbliższy rok będą obejmować modernizacje i zakup nowych linii technologicznych. Istotnym założeniem jest zwiększenie udziału w przychodach nowych projektów, które z perspektywy Grupy mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki, stwierdzono w informacji.

"Wierzę, że dzięki przewidzianym inwestycjom osiągniemy maksymalną efektywność w kluczowych segmentach działania spółki, a w wybranych kategoriach produktowych uzyskamy pozycję wybitnie konkurencyjnego producenta" - podsumował prezes ZPC Otmuchów.

Spółka produkuje i sprzedaje wyroby z następujących grup asortymentowych: słodycze, wyroby śniadaniowe oraz słone przekąski. Jest notowana na GPW od 2010 r.