"Zarząd rekomenduje najbliższemu WZA w 2016 r. wypłatę dywidendy na poziomie 1,2 zł na akcję, tj. 15,4 mln zł, pochodna dobrej sytuacji gotówkowej spółki oraz sprzedaży i rozliczenia projektu deweloperskiego w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.

W styczniu br. Erbud przyjął politykę dywidendową, która przewiduje, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu, po ocenie wniosku przez radę nadzorczą, wypłatę dywidendy na poziomie od 30% do 50% wyniku finansowego netto, z uwzględnieniem aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej spółki oraz Grupy.

Erbud odnotował 27,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 26,43 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 11,4 mln zł wobec 12,25 mln zł zysku rok wcześniej.

W maju ub. roku akcjonariusze Erbudu zdecydowali o przeznaczeniu 6,38 mln zł na dywidendę za 2014 rok, co dało wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Spółka miała 1,76 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2015 r.