Zysk operacyjny wyniósł 675 mln euro wobec 448 mln euro zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęły 7 444 mln euro w IV kw. 2015 r. wobec 7 261 mln euro rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 734 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 769 mln euro zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto wysokości 31 799 mln euro w porównaniu z 28 994 mln euro rok wcześniej.

Talanx pod koniec 2011 roku przejął TU Europa od grupy finansowej Leszka Czarneckiego, a w 2012 roku kupił Wartę od belgijskiej grupy KBC. Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki: TUiR Warta, TUnŻ Warta, TU Europa i TU na Życie Europa oraz pośrednio przez grupę Europa do grupy Talanx należy Open Life. Jest notowany na GPW od kwietnia 2014 r.