Zysk operacyjny wyniósł 33,69 mln zł wobec 12,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 211,02 mln zł w 2015 r. wobec 147,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 26,65 mln zł wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej.

"Branża deweloperska odnotowała kolejny bardzo udany rok, rekordowy pod względem sprzedażowo-inwestycyjnym. Wysoki popyt na mieszkania był generowany przez kilka czynników: utrzymujące się tempo wzrostu gospodarczego, niskie stopy procentowe, wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto, dostosowanie oferty sprzedażowej deweloperów do warunków programu 'Mieszkanie dla Młodych', zwiększenie wolumenu zakupu mieszkań w celach inwestycyjnych" - skomentował prezes Piotr Stefaniak, cytowany w komunikacie.

Firma Inpro powstała w 1987 roku. Działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r.