Przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,6 mln zł w 2015 r. wobec 20,48 mln zł rok wcześniej.

"Podstawowym celem zarządu jest wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy, osiągany poprzez wzrost uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży do poziomu: 40 mln zł w 2017 roku, 80 mln zł w 2020 roku oraz utrzymanie wysokiego poziomu rentowności spółki w konsekwencji wzrost jej wyników finansowych do poziomu: EBITDA 17 mln w 2017 roku i 30 mln zł w 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Celem strategicznym Vigo System jest utrzymanie pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się rynku fotonowych detektorów podczerwieni, dostarczającego najbardziej zaawansowane rozwiązania fotoniczne na świecie, podano również.

Wzrost i rozwój spółki zarząd postanowił oprzeć o trzy filary. Pierwszym jest wykorzystanie efektu skali poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych do 100 tys. szt. rocznie, oraz znaczące obniżenie ceny detektorów. Drugi element to rozwój technologii produkcji dzięki prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych, zaś na trzeci filar będzie się składało zwiększanie wartości dodanej dla klientów, dzięki oferowaniu komplementarnych produktów i usług, ułatwiających budowę produktów dla końcowego użytkownika oraz skracając okres od pomysłu do wdrożenia.

"Spółka planuje utworzenie centrum aplikacyjno-wdrożeniowego, co pozwoli, wykorzystując wiedzę i doświadczenie personelu Vigo skrócić okres wdrażania nowych urządzeń" - czytamy w komunikacie.

Jednym z założeń strategii jest kontynuowanie przez spółkę stabilnej polityki dywidendowej, podano również.

"Chcemy niezmiennie przeznaczać co najmniej 50% zysku netto na wypłatę dywidend. Polityka dywidendowa jest jednym z filarów strategii rozwoju spółki i budowy jej wartości dla akcjonariuszy" - powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Vigo System jest firmą technologiczną, założoną przez grupę naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej. Spółka działa od ponad 20 lat i zajmuje czołową pozycję na światowym rynku niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni produkowanych w technologii MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition). Spółka zadebiutowała na GPW w listopadzie 2014 r.