Ponadto spółka negocjowała zamówienia na łącznie 350,1 mln zł, poinformował wiceprezes Robert Ruszkowski. Rok wcześniej spółka miała zawarte kontrakty na 245,9 mln zł, a negocjowała na 188,2 mln zł.

"Wartościowo backlog jest rekordowy, o 52% wyższy rok do roku. Kontrakty podpisane w ok. 85% przypadają na ten rok" - powiedział Ruszkowski podczas konferencji prasowej.

Wartość zawartych umów w 36% dotyczy segmentu infrastruktury krajowej, a w 33% segmentu marine&offshore. Na kontrakty negocjowane przypada w 47% segment marine&offshore, w 26% segment infrastruktura zagraniczna.

"Niedługo będziemy mieć równowagę [w przychodach] pomiędzy segmentem infrastruktury i segmentem marine&offshore. Ale w przypadku trzeciego naszego segmentu - budownictwa - liczymy, że jego udział będzie się zwiększał" - dodał Ruszkowski.

W 2015 r. spółka miała 53,6% przychodów z infrastruktury, 31,9% w marine&offshore i 11,4% w budownictwie. Na Polskę przypadało 47,1% sprzedaży.

W 2015 r. spółka miała 410,3 mln zł przychodów, co oznaczało wzrost o 27% r/r.

"Mamy możliwości wzrostu przychodów - w ramach naszych własnych sił wytwórczych - o jeszcze 15-20%" - poinformował prezes Ryszard Matyka.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 23,52 mln zł w 2015 r, a na 2016 planowany jest capex 18,07 mln zł, poinformował także zarząd.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r.