Wcześniej dziś zarząd GPW przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku głównym 4 655 626 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Archicom z dniem 22 marca.

Spółka podała kilka dni temu, że inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje w jej pierwszej ofercie publicznej, przy cenie ostatecznej 15,5 zł. Tym samym wartość oferty sięgnęła 72,2 mln zł.

Środki pozyskane z emisji akcji Archicom planuje przeznaczyć na zakup gruntów pod nowe inwestycje deweloperskie we Wrocławiu i Krakowie. Spółka ma już podpisaną przedwstępną umowę kupna jednej działki o powierzchni 4,3 ha  we Wrocławiu i negocjuje zakup innych działek o łącznej powierzchni 16,8 ha. W stolicy Małopolski analizowany jest zakup pięciu działek o powierzchni 10,1 ha, z czego dwie transakcje są już negocjowane.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. W 2014 r. Grupa Archicom wypracowała 128,7 mln zł przychodów.