Zysk operacyjny wyniósł 26,37 mln zł wobec 17,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,29 mln zł w 2015 r. wobec 61,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 22,24 mln zł wobec 12,91 mln zł zysku rok wcześniej.

"Nasz cel na 2016 rok to umocnienie Grupy Kapitałowej EuCO na pozycji lidera w regionie. Nadal pragniemy pokazywać dynamiczny wzrost naszych wyników finansowych, liczby klientów i prowadzonych spraw. Tak, jak w poprzednich latach, chcemy dzielić się z Państwem, naszymi akcjonariuszami, zyskami spółki" - napisał prezes Krzysztof Lewandowski w liście do akcjonariuszy.

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) to jedna z największych w Polsce firm pomagających osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2010 r.