Zysk operacyjny wyniósł 43,26 mln zł wobec 32,65 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła w ubiegłym roku niemal 56 mln zł, czyli 30% więcej niż w 2014 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1238,24 mln zł w 2015 r. wobec 775,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 32 mln zł wobec 25 mln zł zysku rok wcześniej.

Wartość portfela zamówień Torpolu na koniec 2015 roku wynosi ponad 0,6 mld zł, podała spółka.

"Rekordowe wyniki za 2015 r. Grupy Kapitałowej Torpol to efekt konsekwentnie realizowanej strategii oraz wyjątkowego okresu w sektorze, w którym działamy. Torpol jest wykonawcą dwóch największych projektów w infrastrukturze kolejowej w Polsce, co potwierdza naszą wiodącą pozycję rynkową. Skala planowanych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę kolejową w Polsce na lata 2014-2020 wynosi 67,5 mld zł. Środki będzie można rozliczać do 2023 roku. Jako spółka posiadamy wszystko – kompetencje, doświadczenie oraz referencje, park maszynowy i bardzo dobrą sytuację finansową, aby odgrywać czołową rolę w procesie modernizacji i rozbudowy polskiej infrastruktury kolejowej" - powiedział wiceprezes Michał Ulatowski, cytowany w komunikacie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 roku.