Jacek Obłękowski  był wiceprezesem PKO BP odpowiedzialnym za obszar bankowości detalicznej od 2011 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r.