Zysk operacyjny wyniósł 1,99 mln zł wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 87,6 mln zł w 2015 r. wobec 79,29 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1,56 mln zł wobec 59 tys. zł straty rok wcześniej.

"Pracujemy nad tym, aby 2016 rok był kolejnym wzrostowym okresem w historii Grupy K2 Internet. Raporty firm badawczych wskazują na dalszy wzrost wydatków reklamowych w Polsce, szczególnie tych realizowanych w Internecie. Zdecydowana większość naszej działalności opiera się o projekty właśnie w tym medium. Wykorzystujemy przy tym nasze unikatowe kompetencje w obszarze technologicznym" - napisał prezes spółki Tomasz Tomczyk w liście do akcjonariuszy. 

"Połączenie doświadczenia i mocnej pozycji rynkowej z konsekwentnym wdrażaniem nowych rozwiązań oraz wysokimi kompetencjami zespołu sprawia, że w 2016 rok weszliśmy z optymizmem. Będziemy podejmować kolejne działania, które umożliwią nam realizację ambitnych planów, a także realizację polityki dywidendowej" - dodał prezes. 

Grupa K2 Internet działa w obszarach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku.