Zysk operacyjny wyniósł 29,97 mln zł wobec 26,39 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA gotówkowa wzrosła o 12% r/r do 19,2 mln zł w 2015 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,28 mln zł w 2015 r. wobec 49,59 mln zł rok wcześniej.

Na koniec 2015 r. wartość portfeli wierzytelności zakupionych na własny rachunek wyniosła 2,66 mld zł, o 8% więcej niż rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 5,93 mln zł wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.