"Zarząd K2 Internet S.A. informuje, iż w celu realizacji polityki dywidendowej uchwalonej w dniu 1 kwietnia 2015 roku przez zarząd K2 Internet S.A. uchwałą nr 04/01/2015 oraz w związku z pomyślnym rokiem 2015, kiedy Grupa K2 Internet odnotowała najwyższe w historii przychody ze sprzedaży w wysokości 87,6 mln zł, zysk netto w wysokości 1 572 tys. zł oraz wynik EBITDA 6 176 tys. zł, zarząd planuje udzielenie rekomendacji walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok w kwocie 1 zł na akcję" - czytamy w komunikacie.

Grupa K2 Internet działa w obszarach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku.