Echo Investment 

Echo Investment odnotowało 514,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 404,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Echo Investment zamierza rozpocząć w tym roku realizację 114 tys. m2 powierzchni wynajmowanej oraz 994 mieszkań oraz oddać do użytkowania 138,1 tys. m2 powierzchni wynajmowanej i 387 mieszkań, podała spółka. "Z puli obecnie realizowanych inwestycji Grupa w roku 2016 zamierza oddać do użytkowania 6 projektów biurowych, 1 obiekt usługowo-handlowy i 3 projekty mieszkaniowe" - czytamy w raporcie rocznym.

PKO BP 

Jacek Obłękowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa PKO Banku Polskiego z dniem 21 marca 2016 r., podała instytucja. >>>>  

Jarosław Myjak złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa PKO Banku Polskiego z dniem 22 marca 2016 r., podała instytucja.>>>> 

Elektrobudowa 

Elektrobudowa odnotowała 50,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 27,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Rada nadzorcza Elektrobudowy pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu dotyczącą przeznaczenie 18,99 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

K2 Internet 

K2 Internet odnotowało 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd K2 Internet planuje udzielenie rekomendacji walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok w kwocie 1 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

DTP 

DTP odnotowało 27,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Feerum

Feerum odnotowało 8,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 6,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Solar Company 

Solar Company odnotowało 4,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

TIM  

TIM odnotował 4,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 21,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

TIM zakłada, że udział jego internetowego kanału sprzedaży zwiększy się do ok. 70-80% ogółu sprzedaży w 2016 r. wobec 67% odnotowanych w 2015 r., podała spółka. "W listopadzie 2015 r. e-commerce wygenerował nawet 72% obrotów. W 2016 r. udział tego kanału powinien ustabilizować się na poziomie 70-80% ogółu przychodów" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie utrzyma się stabilny udział sprzedaży tradycyjnymi kanałami. "Zakładamy bowiem, że klienci przyzwyczajeni do składania zamówień w sposób tradycyjny, czyli za pośrednictwem handlowców czy przedstawicieli handlowych, będą stale generować ok. 20-30% całkowitych przychodów" – powiedział prezes TIM Krzysztof Folta, cytowany w komunikacie.

Impexmetal 

Impexmetal odnotował 139,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 104,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Rank Progress 

Rank Progress odnotowało 50,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 59,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Enter Air  

Enter Air odnotował 33,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 17,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Alma Market 

Alma Market prognozuje jednostkowe przychody ze sprzedaży w 2016 r. powyżej 900 mln zł, a zysk netto na poziomie 7 mln zł, podała spółka w raporcie. W 2015 r. było to odpowiednio: 958,5 mln zł przychodów i 98,4 mln zł jednostkowej straty netto. >>>>  

Alma Market odnotowało 149,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 13,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Vantage Development 

Vantage Development odnotował 12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

11 BitStudio  

11 BitStudio odnotowało 11,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Atende 

Atende odnotowało 10,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 8,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mercator Medical 

Mercator Medical odnotował 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Groclin 

Groclin odnotowało 43,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 18,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zarząd spółki Groclin zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję za 2015 r., podała spółka.>>>> 

Pragma Inkaso 

Pragma Inkaso odnotowała 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Selvita 

Selvita odnotowała 6,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Selvity wynosi obecnie 36 mln zł i jest o 13% wyższy od backlogu opublikowanego w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie backlog komercyjny (nie zawierający dotacji) wynosi 27,9 mln zł i jest o 57% wyższy niż w marcu ub.r., podała Selvita.>>>> 

Best 

Best odnotował 81,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 58,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Best planuje emisję obligacji o wartości 50 mln zł w ciągu najbliższych 2 miesięcy, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Krzysztofa Borusowskiego. Spółka jest przygotowana na uruchomienie kolejnego programu emisji obligacji.

Rafako 

Rafako odnotowało 34,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 28,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - z działalności kontynuowanej i zaniechanej - wyniósł 34,07 mln zł wobec 22,58 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>  

Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 31 grudnia ub.r. wynosiła blisko 4,6 mld zł wobec ok. 5,8 mld zł rok wcześniej, z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,3 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3,3 mld zł, podała spółka. >>>>  

Rafako zakłada wypracowanie zysku netto w tym roku, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.>>>> 

Czerwona Torebka

Czerwona Torebka odnotowała 63,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 4,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Esotiq & Henderson 

Esotiq & Henderson odnotowało 2,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Atal 

Atal odnotował 47,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 134,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Atal wprowadził do sprzedaży II etap inwestycji Nowy Targówek, zlokalizowanej przy ul. św. Wincentego w Warszawie, podała spółka. Planowany termin oddania II etapu to III kw. 2017 r.

Próchnik 

Próchnik odnotował 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 8,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

AAT Holding 

AAT Holding odnotował 15,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 1 881,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 81,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Realizacja strategii Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) będzie wymagała nakładów rzędu 1,1 mld zł na zawieszoną obecnie modernizację bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów, 720 mln zł na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin i 284 mln zł na nowe kopalnie odkrywkowe, podała spółka.

Decyzja dotycząca budowy bloku gazowo-parowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) w Koninie będzie zależała od ceny gazu ustalonej w wyniku prowadzonych rozmów i powinna zostać podjęta w następnym kwartale, poinformowali członkowie zarządu spółki.>>>>  

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zredukuje nakłady inwestycyjne do ok. 110 mln zł w 2016 r. wobec 418 mln zł w 2015 r. i 696 mln zł w 2014 r., podała spółka. W połowie roku spółka powinna przedstawić program poprawy efektywności.>>>> 

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zakłada, że przygotowywany program poprawy efektywności na lata 2016-2018 przyniesie minimum 250 mln zł oszczędności, poinformował prezes Aleksander Grad. >>>> 

Miraculum 

Miraculum odnotowało 3,04 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2015 r. wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wszystkie działania spółki ukierunkowane są obecnie na jeden cel - osiągnięcie rentowności w 2016 roku.  >>>> 

Cormay 

Cormay odnotował 5,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 42,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PZ Cormay chce wprowadzić na rynek analizatory - biochemiczny Equisse i hematologiczny Hermes - w II półroczu tego roku, poinformował prezes Janusz Płocica. Równolegle prowadzi prace związane z wycofaniem akcji Orphée z NewConnect. "Dzięki zaufaniu inwestorów, nasze największe analizatory - biochemiczny Equisse i hematologiczny Hermes - zostaną wprowadzone na rynek w drugim półroczu tego roku i będą najszybciej wpływały pozytywnie na wyniki finansowe Grupy. W przyszłym roku na rynek trafi mniejszy analizator Hermes Junior oraz jako ostatni Bluebox. Tym samym zakończy się kilkukrotnie przedłużany okres oczekiwania na efekty prowadzonych od lat prac. Wszyscy, a przede wszystkim akcjonariusze, będą mogli ocenić efekty tego programu i dokonanych inwestycji" - napisał Płocica w liście do akcjonariuszy.


Colian 

Colian odnotował 66,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Colian Holding będzie dokładać starań, utrzymać stabilny wzrost wyników i chce rozwijać się zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, zapowiedział prezes Jan Kolański. "Dzięki prowadzonemu programowi ograniczania kosztów szczególnie w obszarze produkcji udało się osiągnąć prezentowane wyniki, utrzymując wielkość sprzedaży na poziomie z 2014 roku. Pomimo trudności występujących w naszej bardzo konkurencyjnej branży (zmienne koszty cen surowców i kursów walut, silna pozycja negocjacyjna sieci handlowych), będziemy dokładać starań, aby utrzymać stabilny wzrost wyników. Optymalizując koszty, Colian będzie zwiększał przychody ze sprzedaży zarówno na rynku polskim, jak i rozwijać działalność na rynkach zagranicznych, gdzie chcemy bardziej aktywnie budować nasza pozycję rynkową" - powiedział Kolański, cytowany w komunikacie.

Cognor 

Cognor odnotowało 14,83 mln zł skonsolidowanego straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 34 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Marvipol 

Marvipol odnotował 27,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 46,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Biomed

Biomed Lublin odnotował 37,24 mln zł jednostkowej straty netto w 2015 r. wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ursus 

Ursus odnotował 7,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polnord

Polnord odnotował 136,43 mln zł skonsolidowanej straty netto za rok obrotowy w 2015 r. wobec 18,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polnord przyjął strategię na lata 2016-2019, zgodnie z którą chce m.in. wypracować ponad 500 mln zł przychodów w 2019 r. i osiągnąć sprzedaż na poziomie minimum 1,5 tys. lokali, podała spółka.>>>> 

Bank BPH 

Bank BPH odnotował 1 094,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 10,63 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Vistula Group 

Vistula Group odnotowała 28,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Getin Noble Bank 

Getin Noble Bank odnotował 44,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 360,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Indata 

Indata odnotowało 6,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Trakcja PRKiI  

Trakcja PRKiI odnotowała 50,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 49,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Trakcji PRKiI wynosił (bez konsorcjantów) 1 591 mln zł na koniec ub.r., podała spółka. "Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 1 591 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającą na konsorcjantów). W okresie 2015 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 850 mln zł (z uwzględnieniem wartości robót przypadających na konsorcjantów). Aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 31 grudzień 2015 roku zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2016 roku pozwoli Grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy" - czytamy w raporcie rocznym.

PBG 

PBG odnotowało 177,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 84,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Larq 

Larq odnotowało 10,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Adiuvo 

Adiuvo Investments odnotowało 17,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Cube.ITG 

Cube.ITG odnotowało 9,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vindexus 

Vindexus odnotował 16,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

APS Energia 

APS Energia odnotowała 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień APS Energia na początku 2016 r. wynosił 19 mln zł, w tym 66% stanowiły zamówienia z rynku krajowego, podała spółka. "Zarówno sprzedaż, jak i pozyskany portfel zamówień wskazują na wysoki udział projektów zleconych przez klientów z rynku krajowego. W 2015 r. udział sprzedaży krajowej wyniósł 62% (42% w 2014 r.). Jednocześnie Grupa pozyskała portfel zamówień na 2016 rok o wartości 19 mln zł, z czego 66% zostało zleconych przez klientów z rynku polskiego" - czytamy w raporcie rocznym.

InPost 

InPost odnotował 9,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 18,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Action 

Action odnotowało 23,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom w 2015 r. wobec 69,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zarząd Action zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2015. Przewidywana wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1 zł, podała spółka.>>>> 

BBI Development 

BBI Development odnotowało 3,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 13,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZM Henryk Kania 

ZM Henryk Kania odnotował 41,42 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 31,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wojas 

Wojas odnotował 3,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 8,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka zamierza kontynuować rozwój sieci w krajach Europy Środkowej i Południowej.  >>>> 

Arteria 

Arteria celuje w zwiększenie aktywów zarządzanej grupy kapitałowej do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z branży w skali europejskiej, co ma nastąpić do końca 2017 roku, poinformował prezes Marcin Marzec. "Grupa kapitałowa osiągnęła w 2015 roku rekordowe przychody w segmencie call center, które w całym roku wyniosły 91 425 tys. zł. Tym samym grupa kapitałowa Arteria umocniła się na pozycji numer jeden komercyjnych call center w Polsce. Kolejnym celem zarządu jest zwiększenie aktywów zarządzanej grupy kapitałowej do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z branży w skali europejskiej, co ma nastąpić w ciągu kolejnych 24 miesięcy tj. do końca 2017 roku" - napisał Marzec w liście do akcjonariuszy.

Arteria odnotowała 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Boryszew 

Boryszew odnotował 40,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto - z działalności kontynuowanej i zaniechanej - przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 109,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Boryszew chce poprawić wynik operacyjny (EBIT) segmentu motoryzacja o 50-60 mln zł w tym roku, poinformował prezes Piotr Szeliga. "Wyjście na zero, czyli poprawa o 20-kilka mln zł, to byłaby porażka. Oczekiwanie zarządu to jest 50-60 mln zł zmiany na plus, czyli nawet więcej niż odzyskanie rentowności z roku 2014" - powiedział Szeliga podczas konferencji prasowej. W 2015 roku segment motoryzacyjny miał 22,5 mln zł straty operacyjnej (wobec 27 mln zł zysku rok wcześniej) i był pod tym względem najsłabszy w spółce.

Wikana

Wikana odnotowała 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 30,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Integer.pl 

Integer.pl odnotował 4,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Dekpol 

Dekpol odnotował 12,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 17,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Kerdos 

Kerdos odnotował 126,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Arcus

Arcus odnotował 1,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mirbud 

Mirbud ma umowę na budowę budynku magazynowo-biurowego o wartości 3,12 mln euro netto (ok. 13,39 mln zł), poinformowała spółka. "Termin zakończenia wszystkich prac objętych umową, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 25.06.2016 r." - czytamy w komunikacie. Inwestorem jest firma PDC Industrial Center 43. "Przedmiotem umowy jest budowa przez emitenta budynku magazynowo-biurowego 'B' z pomieszczeniami magazynowymi, technicznymi i biurowymi wraz z niezbędną infrastrukturą. Hala będzie miała powierzchnię około 10 097 tys. m2 i powstanie w Bydgoszczy w ramach I etapu I budowy Panattoni Bydgoszcz" - czytamy w komunikacie.

Tauron 

Tauron Polska Energia podpisał porozumienia z obligatariuszami posiadającymi 39,64% łącznej wartości obligacji serii TPEA1119, w których zobowiązali się oni do głosowaniu przeciwko żądaniom wcześniejszego wykupu obligacji, o ile wskaźnik długu netto do EBITDA spółki nie przekroczy 3,5x, podała spółka.

Synektik 

Synektik podpisał umowę z Europejską Agencją ds. MŚP dedykowaną Komisji Europejskiej na dofinansowanie 100% projektu o wartości 3,68 mln euro. "Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Fazy 2 programu Unii Europejskiej dla MŚP Instrument Horyzont 2020 projektu pt. MPIPETrace - Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease" - czytamy w komunikacie. Realizacja projektu nie powinna przekroczyć 36 miesięcy. Projekt będzie rozliczany od 1 października 2015 r. do 30 września 2018 r., podano także.

HubStyle 

Grupa HubStyle zakończyła rok stratą na poziomie ok. 9,15 mln zł (wobec 1,3 mln zł straty rok wcześniej), co jest głównie efektem odpisu wartości niematerialnych alokowanych w segmencie usług e-commerce. Odpis w wysokości 6,1 mln zł w całości obciążył wynik finansowy, poinformowała spółka.

ATM 

ATM przeprowadza działania naprawcze i gruntowną transformację w kierunku "aktywnej sprzedaży", podała spółka. "Ponad 35,5 mln zł zysku EBITDA osiągnął lider polskiego rynku usług centrów danych w całym 2015 roku. Oznacza to zniżkę o 18% r/r, a głównym powodem takiego stanu rzeczy jest istotny spadek marży generowanej przez segment telekomunikacyjny, w tym przede wszystkim przez transakcje o charakterze nieabonamentowym. Po zmianach w zarządzie spółki na koniec 2015 roku, w firmie wdrożone zostały daleko idące działania naprawcze" - czytamy w komunikacie.

Baltona 

Baltona pracuje nad rozszerzaniem skali działania o nowe lokalizacje swoich sklepów, a także zwiększaniem zaangażowanie na lotniskach, na których jest już obecna. Ponadto planuje uruchomić w maju br. pierwszą kawiarnię nowego formatu - Cavarious - na lotnisku w Katowicach, zapowiedział prezes Piotr Kazimierski. "Po dobrym początku roku, z optymizmem patrzymy w przyszłość. W lutym b.r. podpisaliśmy kolejną umowę koncesyjną na prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej w terminalu Non Schengen lotniska Katowice Pyrzowice, gdzie już w połowie tego roku rozpoczniemy działalność jako jedyny operator. Na początku II kwartału 2016 roku powinien rozstrzygnąć się przetarg na obsługę portu lotniczego w Gdańsku, gdzie od kilkunastu lat prowadzimy działalność i mamy nadzieję na przedłużenie koncesji" - powiedział Kazimierski, cytowany w komunikacie.

Prime Minerals 

Prime Minerals uzyskała zezwolenie na prowadzenie prac wydobywczych w kopalni rudy niklu na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Uruchomienie wydobycia planowane jest jeszcze w 2016 roku, poinformowała spółka. >>>> 

Erbud 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia (PBDI), spółka zależna w 90% od Erbudu, działając w konsorcjum zawarła z Województwem Zachodniopomorskim,Umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo. Wartość zakresu realizowanego przez PBDI wynosi 20,6 mln zł netto, poinformowała spółka. Całkowita wartość umowy wynosi 25,5 mln zł, podano również. "Termin zakończenia realizacji umowy ustalono na 15 czerwca 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

BZ WBK 

Zarząd Banku Zachodniego WBK zaproponował przeznaczyć na dywidendę 587,56 mln zł z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2014 oraz 702,48 mln zł z zysku netto za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 13 zł na akcję, podała instytucja. BZ WBK poinformował też, że zwyczajne walne zgromadzenie zajmie się m.in. kwestią dywidendy 20 kwietnia. Zarząd zaproponował także wyznaczenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na 29 kwietnia i dnia wypłaty dywidendy na 16 maja 2016 r., podano w komunikacie. Przeznaczone na dywidendę kwoty stanowią 29,5% zysku rocznego z 2014 roku oraz 40% zysku netto z roku 2015.

CDRL 

Zarząd CDRL zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy z zysku za 2015 r. w wysokości 0,85 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Uniwheels 

Docelowe moce produkcyjne wynoszące 2 mln felg rocznie w nowym zakładzie Uniwheels w Stalowej Woli zostaną osiągnięte na początku 2017 roku - rok wcześniej niż pierwotnie planowano, podała spółka. >>>>  

ATM Grupa 

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok i z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 18,55 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 kwietnia.