"Kończymy negocjacje z dostawcami gazu w formule długoterminowej. W zależności od ceny gazu, podejmiemy decyzję i w krótkim czasie podpiszemy wszystkie umowy konieczne do tej inwestycji″ - powiedział prezes Aleksander Grad podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółka jest w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

"Rozmowy [z dostawcami gazu] są bardzo zaawansowane. Wierzę, że jesteśmy w stanie w następnym kwartale podjąć decyzję i wierzę, że będzie ona pozytywna" - powiedział dziennikarzom wiceprezes ZE PAK Tomasz Zadroga.

Spółka liczy na uzyskanie w związku z inwestycją w Koninie darmowych uprawnień CO2, wartych do ok. 200 mln euro, ale projekt jest skalkulowany tak, by nie były one koniecznością.

"Darmowe uprawnienia CO2 traktujemy jako dodatkowy element" - powiedział Zadroga.

ZE PAK podał wcześniej, że zakłada nakłady w wysokości 720 mln zł (łącznie z kosztami finansowania) na budowę bloku gazowo-parowego o mocy ok. 120 MWe i ok. 90 Mwt oraz kotła szczytowego o mocy ok. 40 MWt w Elektrowni Konin.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

>>> Czytaj też: PERN bez "Przyjaźni". Spółka zmienia nazwę i logo