Zysk operacyjny wyniósł 16,49 mln zł wobec 13,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 226,59 mln zł w 2015 r. wobec 168,48 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2015 osiągnęliśmy wszystkie zamierzone cele rozwojowe – tak w dystrybucji, jak produkcji oraz wszystkie wyniki z wyjątkiem jednego. Uzyskaliśmy w ujęciu skonsolidowanym: 226,6 mln zł sprzedaży, to jest o 58,1 mln zł i 34% więcej niż w roku 2014; 22,8 mln zł marży EBITDA, to jest o 6,4 mln zł i 38% więcej niż w roku 2014; 10,3 mln zł zysku netto, to jest niestety tylko o 0,3 mln zł i 3% więcej niż w roku 2014. Gdyby skonsolidowany zysk netto za rok 2015 powiększyć o ubytki będące efektem zdarzeń o charakterze jednorazowym, takich jak: skokowe osłabienie hrywny ukraińskiej oraz rubla rosyjskiego czy też ujęcie trzyletniego kosztu programu motywacyjnego, których łączną wysokość szacujemy na 3,1 mln zł, to wyniósłby on około 13,4 mln zł" - napisał prezes Wiesław Żyznowski w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w  2015 r. wyniósł 1,35 mln zł wobec 6,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Akcje spółki są notowane na GPW od stycznia 2014 r.