"Strata w 2015 r. spowodowana jest przede wszystkim zwiększonymi kosztami działalności operacyjnej. W 2015 r. stopa zwrotu kapitałów własnych wyniosła (-11,41%), podczas gdy w 2014 r. osiągnęła (-0,70%)" - czytamy w raporcie rocznym.

Strata operacyjna wyniosła 43,63 mln zł wobec 12,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,6 mln zł w 2015 r. wobec 60,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wyniosła 99,16 mln zł wobec 57,24 mln zł straty rok wcześniej.

Czerwona Torebka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r. To grupa handlowa, posiadająca m.in spółkę Merlin.pl.