Zysk operacyjny wyniósł 69,02 mln zł wobec 30,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 888,96 mln zł w 2015 r. wobec 883,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 3,28 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Colian S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.