Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w okresie 2015 r. wyniósł 32,34 mln zł wobec 47,94 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 46,37 mln zł wobec 74,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 694,17 mln zł w 2015 r. wobec 750,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 5,13 mln zł w 2015 r. wobec 28,46 mln zł zysku rok wcześniej, zaś z działalności kontynuowanej i zaniechanej w 2015 r. wyniósł 6,16 mln zł wobec 30,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.