Strata operacyjna wyniosła 33,25 mln zł wobec 3,03 mln zł zysku rok wcześniej.

"Główne czynniki, które zdecydowały o tym wyniku można podzielić na trzy grupy:

1. EBITDA (- 5 705 tys. zł) spowodowana wysokimi kosztami frakcjonowania osocza, niższymi przychodami ze sprzedaży wysokomarżowych produktów Distreptaza ze względu na załamanie głównego rynku eksportowego - Ukrainy, kosztami utrzymania inwestycji mieleckiej;

2. nadzwyczajne koszty finansowe (7 106 tys. zł), które w przeważającej części są wynikiem rozwiązania umów z PARP;

3. odpisy aktualizacyjne (24 553 tys. zł) wynikające z: konieczności dokonania odpisu na osocze, którego spółka nie poddała frakcjonowaniu z uwagi na datę jego przydatności, konieczności dokonania odpisu na zapasy produktów Nanogy 5%" - napisał prezes Waldemar Sierocki w liście do akcjonariuszy.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,59 mln zł w 2015 r. wobec 33,58 mln zł rok wcześniej.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Jako jedyna polska firma Biomed Lublin zajmuje się frakcjonowaniem osocza. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od stycznia 2015 r.