Zysk operacyjny wyniósł 7,36 mln zł wobec 13,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,1 mln zł w 2015 r. wobec 58,23 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1,16 mln zł wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Indata Software jest czołowym dostawcą systemów informatycznych w Polsce. Prowadzi głównie działalność związaną z realizacją dedykowanych rozwiązań informatycznych (usługi software house) dla przedsiębiorstw, jak również implementacją autorskich narzędzi informatycznych na zlecenia klientów. Jej działalność obejmuje także usługi outsourcingu IT, hostingu i usług z obszaru marketingu interaktywnego. Spółka w 2015 roku przeszła na GPW z NewConnect