Na członka zarządu, do pełnienia funkcji prezesa zarządu powołany został Adam Góral, zaś do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu powołani zostali: Przemysław Borzestowski, Tadeusz Dyrga, Krzysztof Groyecki, Rafał Kozłowski, Marek Panek, Paweł Piwowar, Zbigniew Pomianek, Przemysław Sęczkowski, Robert Smułkowski.

Powołanie jest skuteczne z dniem 1 stycznia 2017 r., podano w informacji.

Ponadto RN powołała Krzysztofa Groyeckiego na członka zarządu do pełnienia funkcji wiceprezesa na okres wspólnej kadencji obejmującej lata 2012-2016 począwszy od dnia 1 czerwca 2016 r.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2015). 

>>> Czytaj też: Tak niskich lutowych wpływów do budżetu nie było od 2013 r.