"Pozostała część zysku netto zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego. Szczegółowe propozycje, co do sposobu podziału zysku za rok 2015, przedstawi zarząd we wniosku skierowanym do walnego zgromadzenia po zaopiniowaniu przez radę nadzorczą" - czytamy w raporcie rocznym.

W czerwcu 2015 r. akcjonariusze Action zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 16,61 mln zł, tj. 1 zł na akcję z zysku za 2014 rok.

Action odnotowało 23,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom w 2015 r. wobec 69,92 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 24,09 mln zł wobec 69,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.