Zysk operacyjny wyniósł 18,99 mln zł wobec 24,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310,44 mln zł w 2015 r. wobec 251,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 66,1 mln zł wobec 17,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje Dekpol S.A. notowane są na GPW