Strata operacyjna wyniosła 79,6 mln zł wobec 11,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,99 mln zł w 2015 r. wobec 219,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w okresie 2015 r. wyniosła 53,79 mln zł wobec 0,67 mln zł straty rok wcześniej.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.