Myjak ostatnio nadzorował w banku Obszar Bankowości Ubezpieczeniowej. W 2006r. i od 2008r. do 30 kwietnia 2014 r. pełnił funkcję wiceprezesa PKO BP odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną.

Dzień wcześniej rezygnację z funkcji złożył wiceprezes Jacek Obłękowski, odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej (od 2011 r.).

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r.