PKO BP

Zarząd PKO Banku Polskiego przyjął nowe zasady polityki dywidendowej. Wskaźniki adekwatności kapitałowej określające kryteria dywidendowe wynoszą: łączny współczynnik kapitałowy powyżej 14,01% oraz współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 powyżej 13,82%, a także wskaźnik dźwigni powyżej 5%, podał bank w komunikacie. >>>>

PGE 

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) powołała Henryka Baranowskiego w skład zarządu IX kadencji od dnia 31 marca 2016 r. i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu, podała spółka. >>>> 

EMF 

Empik Media & Fashion (EMF) ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Penta Investments i Krockella nie uwzględnia wartości spółki i nie odpowiada jej wartości godziwej, poinformował prezes Krzysztof Rabiański>>>>  

ZM Henryk Kania 

Zakłady Mięsne Henryk Kania po raz pierwszy przekroczyły 1 mld zł przychodu, uzyskując 1 027,43 mln zł w ub.r. Wynik ten wpisuje się w realizację strategii, która zakłada podwojenie przychodu w 2018 roku względem roku 2014, powiedział w rozmowie z ISBnews/ISBhandel prezes Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Grzegorz Minczanowski. Liczy on, że w tym roku przychody wzrosną do ok. 1,3 mld zł. >>>> 

MLP Group 

Akcjonariusze MLP Group zdecydują o wypłacie 2,3 zł na akcję dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 18 kwietnia. >>>>  

Paged 

Paged Capital - spółka zależna Pagedu - złożyła zapis na sprzedaż 49,47% akcji DTP na rzecz PRA Group Polska po cenie 4,9 zł za jedną akcję w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji DTP, podał Paged.>>>>

Libet  

Libet rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 3 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, podała spółka. >>>>  

Libet w planach na 2016 r. ma m.in. inwestycję w pierwszy zakład poza granicami Polski, dysponujący technologią w produkcji płyt betonowych oraz otwarcie kolejnych kilkunastu Autoryzowanych Punktów Sprzedaży (APS) Platinium, przy 75 posiadanych na koniec 2015 r., poinformował prezes Thomas Lehmann. >>>>  

Olympic Entertainment Group

Estońskie spółki zależne OEG - Olympic Casino Eesti oraz operator kasyn AS MC zawarły umowę o połączeniu, podał Olympic. >>>> 

PKO BP, PZU 

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) nie planuje połączenia PKO Banku Polskiego z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU), poinformował minister skarbu Dawid Jackiewicz. >>>> 

KGHM 

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) rozważy zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie KGHM Polska Miedź do 40% kapitału, jeśli pojawią się środki finansowe, które umożliwiłyby realizację takich planów, poinformował minister skarbu Dawid Jackiewicz.>>>>  

Gekoplast 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Gekoplastu. Spółka podała, że planuje przejść z NewConnect na rynek główny GPW w kwietniu, a procesowi temu nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji. >>>>  

GetBack 

Zarząd BondSpot wyznaczył czwartek, 24 marca, jako dzień pierwszego notowania na rynku Catalyst obligacji serii G i H spółki Getback, podał BondSpot. W obrocie znajdzie się 18 500 obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 18,5 mln zł oraz 6 605 obligacji na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 6,61 mln zł, podano w uchwale zarządu. Dzień ostatniego notowania wyznaczono odpowiednio na 29 lipca 2019 r. i na 4 września 2019 r.

11bit Studios 

11bit Studios zakłada nowy termin premiery gry "Industrial" w II kw. 2017 roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Firma chce dopracować tytuł, który ma przebić potencjał poprzedniej gry - "This War of Mine" (TWoM). >>>> 

K2 Internet 

Grupa K2 Internet zamierza skupić się na poprawie rentowności działalności reklamowej oraz IT przy utrzymaniu stabilnego wzrostu sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Tomasz Tomczyk. Planuje stworzenie nowego centrum danych w Wielkiej Brytanii. >>>> 

Feerum 

Feerum chce wypłacić dywidendę za 2015 r., ale uzależnia ją od ostatecznego terminu przyznania dofinansowania unijnego z ARiMR dla kluczowych klientów spółki i tym samym wejścia istotnych projektów do portfela spółki, poinformował prezes Daniel Janusz. Liczy on też, że przesunięcie dotacji nie będzie miało wpływu na przychody spółki w całym 2016 r. i finalnie będzie on pod tym względem "nie gorszy" od 2015 r. >>>>  

Indata 

Indata otrzymała 5,44 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na wart 7,9 mln zł projekt pt. "Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania leków", podała spółka. "Zgodnie z zawartą umową, przyznana kwota dofinansowania wynosi 5 443 199 zł, co stanowi 69% budżetu projektu, którego wartość wynosi 7 909 741 zł. Dofinansowanie będzie wypłacane w oparciu o wnioski o płatność, składane nie rzadziej niż raz na kwartał. Projekt będzie realizowany do dnia 31 sierpnia 2018 r." - czytamy w komunikacie. Celem projektu jest przyspieszenie procesu projektowania leków. W jego ramach planowane jest utworzenie jednego z pierwszych w kraju nieakademickiego zespołu o charakterze interdyscyplinarnym łączącego kompetencje z obszarów informatyki, matematyki, chemii, biologii i fizyki.

PCC Rokita 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PCC Rokita w związku z ofertą publiczną obligacji, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach IV programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Dom Maklerski BDM, podano także.

Torpol 

Torpol liczy na uzupełnienie tegorocznego portfela zamówień, wynoszącego 643 mln zł, mniejszymi projektami rewitalizacyjnymi na kolei, projektami tramwajowymi i elektroenergetycznymi oraz działalnością zagraniczną, poinformowali członkowie zarządu. "Mamy w portfelu 600 mln zł. Trudno nam dziś określić, kiedy PKP PLK rozstrzygnie przetargi, ale nie zrobimy na nich sprzedaży przez resztę roku na poziomie [dalszych] 600 mln zł. Na pewno takich osiągnięć, nawet przy takim potencjale spółki, nie dokonamy. Natomiast są też mniejsze kontrakty rewitalizacyjne, które na pewno uzupełnią portfel" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski podczas konferencji. 

Murapol 

Murapol zawarł przedwstępną umowę kupna nieruchomości we Wrocławiu za 6,4 mln zł netto, podała spółka. Na nieruchomości planuje budowę ok. 220 mieszkań. "22 marca 2016 r. emitent zawarł przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której zobowiązał się zakupić nieruchomość o łącznej powierzchni 1,2447 ha, położoną we Wrocławiu przy ul. Klasztornej, za łączną cenę 6 400 000,00 zł netto" – czytamy w komunikacie.

Grupa Żywiec

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Żywiec zdecyduje 19 kwietnia o przeznaczeniu 272,69 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę. Łączna kwota na dywidendę zostanie powiększona o cały fundusz rezerwowy w kwocie 86,81 mln zł, co da łącznie 35 zł dywidendy na akcję, przy czym spółka wypłaciła już 12 zł na akcję zaliczki, wynika z projektów ZWZ. >>>>  

BOŚ Bank 

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) odwołała ze składu zarządu Sławomira Zawadzkiego, podał bank. >>>>