W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 56,9 zł, a w czwartek około godziny 10:50 - 58,93 zł.

"W naszej ocenie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Emperia będzie musiała zapłacić zaległy podatek z tytułu sprzedaży Tradisu, którego wartość wraz z odsetkami szacujemy na 257 mln zł. Nasze stanowisko wynika z ogólnej oceny polskiego aparatu skarbowego, który jest skłonny egzekwować domniemane zaległości podatkowe, nawet, narażając się na procesy odszkodowawcze" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że strata netto spółki wyniesie 203 mln zł w roku 2016, zaś przychody w tym okresie 2 527 mln zł.