mBank 

Akcjonariusze mBanku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy, podał bank. >>>>  

LW Bogdanka 

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka odwołała z dniem 31 marca prezesa Zbigniewa Stopę i trzech wiceprezesów z zarządu oraz powołała Krzysztofa Szlagę na stanowisko prezesa i dwóch wiceprezesów, ze skutkiem od 1 kwietnia, podała spółka. >>>>  

Medicalgorithmics 

Medicalgorithmics przyjął program emisji obligacji, w ramach którego będzie mógł wielokrotnie zaciągać zobowiązania finansowe w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela denominowanych w złotych. Łączna wielkość emisji wszystkich obligacji w ramach programu nie będzie większa niż 70 mln zł, poinformowała spółka. "Zgodnie z uchwałą zarządu obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej lub poprzez proponowanie nabycia w drodze oferty prywatnej. Obligacje emitowane w ramach programu emisji będą zdematerializowane i będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych. Dodatkowo, spółka planuje ubieganie się o wprowadzenie wyemitowanych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie.

BBI Development 

Pierwszym dniem notowań obligacji BBI Development serii BBI0219 będzie środa, 30 marca, poinformowała spółka. "Dzień 30 marca 2016 roku będzie pierwszym dniem notowania 22 tys. obligacji na okaziciela serii BBI0219 spółki BBI Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 22 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Ostatnim dniem notowania ww obligacji będzie 12 luty 2019 roku, podano także.

Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group odnotowało 25,72 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 21,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Abris 

Abris Capital Partners został większościowym udziałowcem we wrocławskiej spółce Industrial Division, działającej na rynku transportu kolejowego, poinformował fundusz private equity. "Inwestując w Industrial Division, kontynuujemy naszą misję wspierania polskich przedsiębiorców. W wypadku tego podmiotu, nasz najwyższy szacunek wzbudziła skuteczność w konkurowaniu z dużymi zagranicznymi operatorami. Sukces ten jest wypadkową doskonałego zrozumienia rynku, umiejętnego zaangażowania najnowszych technologii i ciężkiej pracy założycieli spółki" - powiedział senior partner Paweł Gieryński, cytowany w komunikacie. Dzięki współpracy z ACP, Industrial Division zwiększy skalę swojego działania na rynkach, na których aktualnie jest obecna, ale także zaoferuje swoje usługi dla przewoźników pasażerskich, podano również.

Ferrum 

Akcjonariusze Ferrum zdecydują w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 12,27 mln akcji serii F z prawem poboru, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 17 maja. Dzień prawa poboru akcji nowej emisji ma być ustalony na 1 czerwca, podano również. Obecna liczba akcji to 24,54 mln.

Obligacje Famuru serii A zadebiutują na Catalyst. Pierwszym dniem notowań obligacji Famuru serii A będzie czwartek, 31 marca, poinformowała GPW. "Zarząd giełdy postanawia określić dzień 31 marca 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 108 000 obligacji na okaziciela serii A spółki Famur S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w uchwale.

Asseco Poland, Infovide-Matrix 

Asseco Poland podpisało plan połączenia ze spółką zależną Infovide-Matrix przez przeniesienie całego majątku Infovide na Asseco, podano w komunikacie. >>>> 

Bank Handlowy 

Bank Handlowy otrzymał zalecenie z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzające, że spełnia kryteria kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku za 2015 r., podał bank. >>>>  

Budimex 

Budimex podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (GDDKiA) na budowę odcinka drogi ekspresowej S51 Olsztyn – Olsztynek na odcinku Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (część południowej obwodnicy Olsztyna) za 742,29 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

ZPC Otmuchów 

ZPC Otmuchów pozyskał licencję "Angry Birds" i będzie produkować żelki, produkty śniadaniowe, batony i mleczka wykorzystując tę popularną markę, podała spółka. To pierwszy tego typu projekt dla Grupy, a w przyszłości możliwa jest współpraca z kolejnymi silnymi licencjami, podkreślono. >>>>  

Inpro 

Inpro sprzedało blisko 50% mieszkań w inwestycji Kwartał Uniwersytecki w Gdańsku Przymorzu przy ul. Szczecińskiej. W ofercie pozostało jeszcze 89 mieszkań i 1 lokal usługowy poinformowała spółka. "W aktualnej ofercie znajduje się 89 mieszkań i 1 lokal usługowy. Powierzchnia mieszkań wynosi od 37,17 m2 do 119,98 m2. Ich cena zaczyna się od 6 500 zł netto za m2. Zakończenie budowy osiedla zaplanowano na koniec października 2016 roku" - czytamy w komunikacie. Kwartał Uniwersytecki znajduje się 900 m od Uniwersytetu Gdańskiego, 1,2 km od biznesowego centrum miasta Olivia Business Centre, podano również. "Osiedle przy ul. Szczecińskiej składać się będzie z dwóch budynków, trzy-, pięcio- i ośmiokondygnacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Hawe 

Hawe złożyło wniosek o zmianę zarządcy sanacyjnego i powołania do tej funkcji kancelarii PMR Restrukturyzacje, która pełni już rolę zarządcy sanacyjnego w Hawe Telekom, wynika z komunikatu spółki. Zdaniem zarządu Hawe, wyznaczenie tego samego zarządcy dla postępowań sanacyjnych w Hawe oraz Hawe Telekom pozwoli na szybkie i zakończone sukcesem przeprowadzenie restrukturyzacji z korzyścią dla wierzycieli. >>>>  

Vindexus 

Po bardzo udanym roku 2015, gdy zysk netto wzrósł o ponad 75% przy ok. 10-proc. wzroście przychodów, Vindexus oczekuje kolejnych udanych 12 miesięcy, poinformował ISBnews prezes Jerzy Kulesza. W jego ocenie, spółka powinna utrzymać dynamikę przychodów, choć w przypadku zysku netto będzie to trudne. Spółka po raz kolejny wypłaci dywidendę, rekomendując kwotę 12,5 gr. na akcję. >>>> 

Macro Games 

Macro Games celuje zwrot z inwestycji w nową odsłonę portalu Mycraft.pl po pół roku. Spółka zakłada, że użytkownikami serwisu będą "setki tysięcy" grających w Minecraft, a chce ich pozyskiwać m.in. dzięki budowie sieci w centrach handlowych, poinformowała ISBnews prezes Agnieszka Zemsta.  >>>>  

Archicom

Archicom wprowadził do sprzedaży 110 apartamentów w River Point we Wrocławiu, podała spółka. Docelowo - do 2019 r. - całe osiedle ma składać się z ok. 250 apartamentów. "Do końca lutego sprzedaliśmy już 127 lokali, a sprzedaż w marcu jest równie dobra. Odpowiadając na duże zainteresowanie klientów uruchamiamy kolejny projekt. River Point to apartamenty w standardzie premium" - powiedział członek zarządu Tomasz Sujak, cytowany w komunikacie.

Vistalu Gdynia

Konsorcjum Vistalu Gdynia, spółki Most i Polbudu-Pomorze zawarło z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie umowę na zaprojektowanie i wybudowanie II etapu Obwodnicy Skawiny (od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44). Wartość umowy wynosi 35,9 mln zł brutto, podała spółka. >>>>  

Capital Park 

Grupa Capital Park - właściciel dawnej Fabryki Norblina - planuje w ramach projektu ArtN wprowadzenie do Polski marek niedostępnych do tej pory na naszym rynku, podała spółka. >>>>

Medort 

Medort przydzielił wszystkie oferowane 30 000 obligacji serii D inwestorom, podała spółka. Wartość emisji wyniosła 30 mln zł. "Zarząd Medort S.A. informuje o dojściu do skutku emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii D. Emitent wyemitował 30 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Obligacje serii D są obligacjami zdematerializowanymi, niezabezpieczonymi o stałym oprocentowaniu z terminem zapadalności przypadającym na 29 marca 2021 r., podano także. 

Chemoserwis-Dwory 

Chemoserwis-Dwory podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 27 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 27 mln zł, podała spółka. "Oferta będzie ofertą prywatną. Spółka zamierza wyemitować obligacje zwykłe na okaziciela, posiadające postać dokumentu w terminie do dnia 31 marca 2016 roku. Obligacje będą oprocentowane i zabezpieczone" – czytamy w komunikacie. 

Mostostal Zabrze 

Oferta Mostostalu Zabrze na ponad 70 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w trybie postępowania przetargowego prowadzonego przez KGHM Polska Miedź na realizację instalacji do produkcji azotanu izooktylu dla Nitroerg, podał Mostostal. "Przedmiotem oferty jest zadanie inwestycyjne pn.: 'Instalacja do produkcji Nitrocetu: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, budowy budynków i obiektów, dostawy instalacji i montażu instalacji do produkcji azotanu izooktylu (Nitrocetu)' dla Nitroerg. Wartość złożonej oferty wynosi [...] ponad 70 mln zł" – czytamy w komunikacie.