Strata operacyjna wyniosła 14,19 mln euro wobec 88,84 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,09 mln euro w 2015 r. wobec 62,43 mln euro rok wcześniej.

Wartość portfela Plaza Centers spadła do 392 mln euro wobec 466 mln euro w 2014 r. na skutek sprzedaży aktywów i aktualizacji ich wartości. Wpływy ze sprzedaży aktywów wykorzystano do spłaty obligacji w ramach procesu restrukturyzacyjnego.

Odpisy aktualizujące w wysokości 19,4 mln euro oraz koszty finansowe neto wysokości 3 mln euro wpłynęły na wynik netto grupy, podano także.

"Po zakończeniu procesu restrukturyzacji w poprzednim roku, 2015 był w dużym stopniu czasem wypełniania planu stworzenia usprawnionej, lepiej funkcjonującej firmy. [..] Jest nadal wiele do zrobienia, ale nasz portfel i związana z nim działalność są wzmocnione, a nowy zespół zarządzający ma jasny mandat do dalszego rozwoju w 2016 r. i kolejnych latach" – powiedział wiceprezes ds. finansowych, pełniący obowiązki prezesa Plaza Centers Roy Linden, cytowany w komunikacie.

Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Plaza Centers jest spółką pośrednio zależną od Elbit Imaging Ltd., izraelskiej spółki publicznej, notowanej w Tel Awiwie i na Nasdaq. Plaza Centers jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.