"Spełnił się ostatni warunek zawieszający wskazany w umowie inwestycyjnej […] pomiędzy KPTV a Fundacją polegający na złożeniu przez Fundację stosownego oświadczenia wymaganego umową. […] W związku z powyższym, umowa wchodzi w życie w dniu dzisiejszym" - czytamy w komunikacie.

W październiku 2015 r. Piksel i KPTV zawarły umowę inwestycyjną dot. wspólnego ubiegania się o koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym, oraz w przypadku uzyskania koncesji, wspólnego rozwoju takiego kanału.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) w listopadzie 2015 r. podjęła uchwałę o przyznaniu koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu ósmego spółce Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. (CTNP). Partnerzy potwierdzili, że nowy kanał ZoomTV będzie ściśle współpracował programowo z nadawcami lokalnymi oraz z Grupą Onet.pl. Kino Polska TV za kwotę 10 mln zł obejmie 49% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym CTNP, pod warunkiem doręczenia CTNP ostatecznej decyzji KRRiT przyznającej spółce koncesję

W marcu Kino Polska poinformowało, że spółka CTNP otrzymała ostateczną decyzję KRRiT w sprawie udzielenia spółce koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym, prezentującego aktualne wydarzenia z różnych stron Polski, a także zawierającego audycje poświęcone idei samorządności i funkcjonowaniu lokalnych społeczności, edukacji obywatelskiej oraz poświęcone różnorodnym działaniom na rzecz interesu publicznego w warunkach pluralizmu poglądów politycznych w sygnale multipleksu ósmego.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 2011 r.