Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. (Uchwała nr XXXII/5/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych), Zarząd Stalprodukt S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść "Zaproszenia do składania ofert sprzedaży zdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych Stalprodukt S.A." w ramach realizacji 3. transzy Programu.

Więcej na: biznes.pap.pl