Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: "Spółka") z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki przez jednego z Akcjonariuszy.

Więcej na: biznes.pap.pl