To najważniejsze wnioski płynące z badania przeprowadzonego przez stronę internetową Stack Overflow, która zrzesza 4,7 mln użytkowników i jest uważana za światową sieciową społeczność informatyków. W badaniu wzięło udział 56 tys. osób, które odpowiedziały na 45 pytań dotyczących branży, pracy a także wyznawanych przez nie wartości - pisze portal Quartz.com.

- Oprogramowanie pożera świat – napisał w 2011 roku w eseju dla Wall Street Journal inwestor Marc Andreessen. Zawód programisty komputerowego zaczyna dominować w wielu branżach, a w kilku amerykańskich stanach już jest najpopularniejszą profesją.

Większość przebadanych programistów wcale nie pracuje dla firm produkujących oprogramowanie, ani dla internetowych przedsiębiorstw. 62 proc. z nich jest zatrudniona w innych branżach, a przede wszystkim w finansowej, konsultingowej, detalicznej, przemysłowej, a także służbie zdrowia.

Z odpowiedzi respondentów wynika także, że nie ma dużej finansowej wartości w robieniu doktoratu z informatyki. Osoby, które uczyły się fachu na własną rękę zarabiają średnio 104 tys. dol. rocznie, podczas gdy osoby ze stopniem doktora niewiele więcej, bo 122 tys.

Z badania wynika także, informatycy właściwie nie zdobywają pracy tradycyjnymi kanałami. – Wielki odsetek najzdolniejszych programistów w ogóle nie szuka – mówi Jay Halon, odpowiedzialny w Stack Overflow za rozwój sieci społecznościowej. – Informatycy często nie muszą mierzyć się z tzw. rynkiem pracy – dodaje.

Aż 30 proc. przebadanych specjalistów z branży IT otrzymało pracę z polecenia. 63 proc. deklaruje, że otwarcie podchodzi do nowym możliwości zawodowych, ale aktywnie nie szuka nowego zajęcia.

Analiza przeprowadzona przez Stack Overflow nie pozostawia wątpliwości: to nie jest zawód dla kobiet. Tylko 6 proc. przebadanych osób to przedstawicielki płci pięknej. Badana próba może nieco zaniżać rzeczywisty odsetek informatyczek (według US Bureau of Labor Statistics stanowią one 17 proc.). Tak czy inaczej są to zatrważająco niskie wartości.

Współcześni programiści są też bardzo młodzi. Niewielu z nich pamięta lata 80. Średnia wieku przepytanych przez Stack Overflow osób to 29,6 lat.