Agora 

Agora odnotowała 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 12,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Wojas 

Wojas nabył 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Wojas Bel sp. z o.o. zarejestrowaną według prawa białoruskiego. Cena nabycia wynosi 100 zł i zostanie pokryta przez Wojasa gotówką lub przelewem, podała spółka. >>>> 

Magellan 

Akcjonariusze Magellana zdecydują o przeznaczeniu kwoty 12,31 mln zł z zysku za 2015 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,85 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 29 kwietnia. >>>>  

Miraculum 

Miraculum dokonało przydziału 1 639 obligacji serii AF1 o łącznej wartości nominalnej 1,639 mln zł, podała spółka. >>>>  

Hawe 

Hawe oraz Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. (ORSS) uznają, że pozwy i roszczenia majątkowe spółki TP Teltech, Alcatel, a także województwa podkarpackiego dotyczące dotyczą realizacji robót na tzw. Etapie Budowy projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" są bezzasadne wobec czego ORSS podejmie adekwatne środki prawne mające na celu uchylenie postanowień, podało Hawe. >>>>  

Kerdos Group 

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Dayli Polska złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego, podała spółka. >>>>  

LiveChat Software 

LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 453 firmy w marcu do łącznie ponad 14,5 tys., podała spółka. >>>> 

Próchnik 

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 4,46 mln zł w marcu 2016 r., co oznacza wzrost o 22% w skali roku, podała spółka. >>>>  

Remedis 

Remedis podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii FM1 o wartości 1,15 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

Quercus TFI 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wzrosła do 3 756,9 mln zł na koniec marca wobec 3 542 mln zł miesiąc wcześniej, podała spółka. >>>> 

PBKM 

Pierwotna oferta publiczna maksymalnie 2 320 062 akcji oferowanych Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych. Cena maksymalna została ustalona na 66,5 zł, wynika z prospektu emisyjnego. Oferowane akcje stanowią 49% kapitału spółki.>>>> 

Polityka dywidendowa Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zakłada przeznaczanie do 50% skonsolidowanego zysku na dywidendę, podała spółka. >>>> 

Grupa Lotos 

Grupa Lotos wydobyła ponad 2,5 mln baryłek (ok. 350 tys. ton) ekwiwalentu ropy naftowej (boe) w I kwartale br. wobec ok. 1 mln boe rok wcześniej. Trzy czwarte wydobycia pochodzi ze złóż w Norwegii, pozostałe z koncesji na Bałtyku i Litwie, podała spółka. >>>> 

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,33 USD/baryłkę w marcu 2016 r. wobec 4,32 USD/baryłkę w lutym i 10,32 USD/baryłkę w marcu 2015 r., podała spółka.>>>> 

PKN Orlen 

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w marcu br. 4,9 USD/b w porównaniu do 4,5 USD/b miesiąc wcześniej. W marcu 2015 r. marża wynosiła 9,4 USD/b, podała spółka.>>>> 

Briju 

Briju ocenia, że tegoroczne czynniki rynkowe zarówno w segmencie surowcowym, jak i jubilerskim będą nadal sprzyjające dla dalszego rozwoju biznesu, poinformował prezes Przemysław Piotrowski.>>>> 

IMC 

Industrial Milk Company (IMC) w ramach podnoszenie efektywności zainwestowała w samojezdne opryskiwacze John Deere oraz ciągniki Fendt za łącznie 3,5 mln USD, poinformowała spółka.>>>>  

Fortu,  Duon

Fortum analizuje możliwości dalszego rozwoju po akwizycji Grupy Duon, a decyzję w sprawie dalszego notowania spółki na giełdzie podejmie w ciągu 3-4 miesięcy, poinformował Matti Saario, wiceprezes Fortum ds. relacji z klientami. >>>> 

Dom Development 

Dom Development sprzedał, według wstępnych danych, 615 lokali netto i przekazał 256 lokali w I kwartale br. Oznaczało to wzrosty odpowiednio o 32% r/r i o 35%, r/r podała spółka. Prezes Jarosław Szanajca uważa, że silna dynamika sprzedaży r/r w pierwszych trzech miesiącach zapowiada kolejny dobry rok dla spółki. >>>>