Polityka dywidendowa PBKM zakłada przeznaczanie do 50% zysku na dywidendęWarszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Polityka dywidendowa Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zakłada przeznaczanie do 50% skonsolidowanego zysku na dywidendę, podała spółka.

"Zarząd zamierza corocznie rekomendować WZ wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej, niż 50% skonsolidowanego zysku netto grupy wypracowanego w roku poprzednim, uzależniając ostateczną treść rekomendacji od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej grupy oraz jej planów inwestycyjnych" - podano w prospekcie emisyjnym.

Z zysku za 2015 rok spółka wypłaciła dywidendę wysokości 7,01 mln zł, tj. 1,48 zł na jedną akcję.

Działalność grupy PBKM koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu (preparatyce) i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych – rodziców spodziewających się dziecka (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). W skład grupy wchodzi 15 podmiotów, z których 8 prowadzi bank komórek i tkanek, 3 usługi diagnostyczne, 1 tzw. szpital jednego dnia i 1 działalność usługową na rzecz pozostałych spółek z grupy.

(ISBnews)