Hawe Telekom złożył w sądzie spis wierzytelnościWarszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Hawe Telekom złożył w sądzie spis wierzytelności będących przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego, podała spółka.

"Zarząd spółki złożył w sądzie spis wierzytelności, będących przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego w Hawe Telekom Sp. z o. o. Jest to kolejny, po powołaniu rady wierzycieli, istotny etap postępowania sanacyjnego" - czytamy w komunikacie. 

Fundamentalnym założeniem planu naprawczego, które spotkało się ze zrozumieniem wielu wierzycieli Hawe Telekom, jest spłata wszystkich wierzytelności z sukcesywnie generowanych przez spółkę przychodów, podkreślono w informacji.

"Na sprawną realizację kolejnych etapów postępowania ma istotny wpływ postawa i doświadczenie zarządcy sanacyjnego, którym w spółce jest kancelaria PMR Restrukturyzacje" - czytamy dalej. 

Zarząd jest zdeterminowany do kontynuowania restrukturyzacji i uzyskania dla niej akceptacji rady oraz zgromadzenia wierzycieli. Prowadzone działania naprawcze zmierzają do uzdrowienia sytuacji w spółce, zapewnienia jej warunków do dalszego generowania przychodów, a w ciągu następnych kilku miesięcy do podejmowania nowych inwestycji, stwierdzono również.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)