Zgodnie z komunikatem CIR ustawa ma umożliwić stworzenie systemu teleinformatycznego, który będzie wspierał organy administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej w zwalczaniu oszustw i wyłudzeń podatku VAT oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu poboru tego podatku.

"W praktyce chodzi o budowę, rozbudowę lub unowocześnienie istniejących systemów teleinformatycznych oraz budowę systemów teleinformatycznych wspierających administrację podatkową, służbę celną i kontrolę skarbową w wykrywaniu naruszeń prawa podatkowego. Systemy te będą wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i będą służyły ochronie bezpieczeństwa finansowego państwa" - napisano.

"Powyższe działania będą realizowane przez specjalnie powołaną przez Skarb Państwa spółkę celową (spółkę z o.o.). Oznacza to, że przedmiotem działalności tej spółki nie będzie pozyskiwanie i administrowanie danymi podatników, ale właśnie przygotowanie rozwiązań informatycznych i wyposażenie organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej w systemy teleinformatyczne, urządzenia informatyczne lub oprogramowanie zapewniające zwiększenie efektywności działań tych organów" - dodano.

W komunikacie wskazano, że wprowadzone zmiany służą ograniczeniu nieprawidłowości w obszarze finansów publicznych i obrotu towarowego.

"Mają prowadzić do sprawnego wykrywania nadużyć podatkowych i zapobiegać ich powstawaniu. Powinny zapewnić ochronę rynku przez ograniczenie szarej strefy i zmniejszenie luki podatkowej" - napisano.

"W tym kontekście podstawowym celem ustawy jest doprowadzenie do zmniejszenia luki w VAT – chodzi o zmniejszenie różnicy między oczekiwanymi a faktycznymi wpływami do budżetu państwa z tego podatku. Projektowane rozwiązania mają także zwiększyć efektywność poboru podatku VAT i przeciwdziałać nadużyciom w tym obszarze" - dodano.

Zaznaczono, że niedobór podatku VAT jest szacowany przez różne źródła od 25 do 40 mld zł.

"W praktyce powinna wzrosnąć skuteczność wykrywania przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz powinna zwiększyć się karalność ich sprawców. Chodzi też o szybkie egzekwowanie wyłudzonych lub niezapłaconych kwot. Efektem nowych rozwiązań będzie również mniejsza liczba nieuzasadnionych kontroli u przedsiębiorców" - napisano. (PAP)