Z raportu pt. "Rola sektora produkcji materiałów budowlanych i budownictwa w polskiej gospodarce" wynika, że w Polsce bezpośrednia działalność sektora materiałów budowlanych stanowi 2,2 proc. PKB. Biorąc pod uwagę poszczególne branże największa rola przypada tym, które produkują materiały z surowców niemetalicznych i z metali (po 0,7 proc. PKB) oraz z drewna (0,5 proc. PKB). Mniejsze znaczenie ma produkcja materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych (0,2 proc. PKB), a najmniejsze – wydobycie kamienia, piasku i gliny (0,1 proc. PKB).

Sektor materiałów budowlanych w 2014 r. zapewnił ok. 344 tysięcy miejsc pracy, czyli 2,5 proc. ogółu pracujących. W sektorach współpracujących powstało kolejnych 164 tys. miejsc pracy. Łącznie tworzy on co najmniej 508 tys. miejsc pracy, co stanowi 3,7 proc. ogółu pracujących.

Producenci tego sektora odprowadzili w 2014 r. 929 mln zł z tytułu podatku CIT oraz 986 mln zł z tytułu podatku PIT od wynagrodzeń.

Z raportu Deloitte wynika, że łączny wpływ sektora materiałów i usług budowlanych tworzy 20,3 proc. PKB i prawie 2,6 mln miejsc pracy, co stanowi 18,7 proc. pracujących w polskiej gospodarce.

Najsilniejszy wpływ na wartość majątku trwałego w sektorze budownictwa mieszkaniowego mają dochody gospodarstw domowych - wynika z raportu. Zmiana dochodów w gospodarstwach domowych o 1 proc. powoduje zmianę majątku o 0,66 proc. Stosunkowo duże znaczenie ma również liczba osób w wieku 25-49 lat - ich wzrost o 1 proc. powoduje wzrost majątku o prawie 0,3 proc.

W sprzedaży usług budowlano-montażowych największy udział mają roboty specjalistyczne(38 proc.), nieco mniejszy udział (28 proc.) przypada sektorowi budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. (PAP)

>>> Czytaj też: Rynek nieruchomości komercyjnych: globalni inwestorzy coraz chętniej handlują w Polsce