"(...)Wszystkie te działania przyniosą pozytywny efekt. W 2016 r. znaczna część programu wsparcia rodzin będzie sfinansowana z dochodów jednorazowych, tj. wpływów z aukcji LTE w wys. 9 mld zł. W 2017 r. będą to już dochody własne, co pozwoli na skonstruowanie stabilnego budżetu, którego deficyt zamknie się poniżej 3 proc. PKB" - napisał Szałamacha w artykule dla Gazety Polskiej. (PAP)