ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators) to unijna agencja z siedzibą w Lubljanie, utworzona na mocy rozporządzenia, wchodzącego w skład tzw. 3 pakietu energetycznego. Do jej zadań należy m.in. monitorowanie rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności ich cen oraz dostępu do sieci.

Gaz-System uzyskał status RRM (Registered Reporting Mechanism) pozwalający na samodzielne raportowanie danych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia REMIT.

Rozporządzenie REMIT dotyczy przejrzystości funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Wprowadza wiele wymagań sprawozdawczych i informacyjnych dla operatorów systemów przesyłowych energii i gazu ziemnego oraz uczestników rynku, dokonujących transakcji na hurtowym rynku energii.

Gaz-System wdrożył specjalny system informatyczny, który po przeprowadzeniu szczegółowych testów technicznych, w marcu br. został zarejestrowany przez ACER, jako drugi podmiot raportujący w Polsce (po TGE) oraz uzyskał status RRM (Registered Reporting Mechanism).

"Przygotowany przez nas mechanizm raportujący z sukcesem przeszedł wieloetapową rejestrację w ACER, dzięki czemu jesteśmy gotowi do raportowania dla grupy kapitałowej Gaz-System i wypełniania od 7 kwietnia 2016 r. wszystkich obowiązków sprawozdawczych, które nakłada na operatorów systemów przesyłowych rozporządzenie REMIT” – podkreślił zastępca dyrektora pionu rynku gazu w Gaz-Systemie Piotr Bagiński.

Oznacza to, że od 7 kwietnia br. Gaz - System będzie samodzielnie raportował do ACER poprzez RRM GAZ-SYSTEM dane podstawowe związane z przesyłem gazu ziemnego. Operator będzie raportował również dane handlowe dotyczące umów przesyłowych oraz przydziały zdolności i przepustowości uzyskane przez klientów Gaz-System, a także zakupy gazu ziemnego na potrzeby własne operatora realizowane na rynku pozagiełdowym.

Od 7 października 2015 r. unijne przepisy wymagają już, by uczestnicy rynku raportowali transakcje dotyczące kontraktów na dostawy gazu zawierane na giełdach. (PAP)