"Nadeszło oczekiwane sezonowe ożywienie w przemyśle przetwórczym. Przedsiębiorstwa informują o wzroście produkcji, portfela zamówień i zatrudnienia. Maleją zapasy. Oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej są zróżnicowane. Większy pesymizm w jej ocenie wykazują firmy prywatne. Przewidywania na najbliższe miesiące są umiarkowanie optymistyczne" - napisano w komentarzu do badania.

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym zwiększył swoją wartość w ciągu miesiąca o 7,9 pkt. i wzrósł do poziomu +2,4 pkt.

"(Wskaźnik - PAP) jest zbliżony do wartości sprzed roku. Wzrost wartości wskaźnika miał miejsce zarówno w firmach prywatnych, jak i publicznych. W ciągu miesiąca odnotowano znaczny wzrost wartości sald bilansowych produkcji, portfela zamówień ogółem i eksportowych oraz zatrudnienia. Ale tylko saldo poziomu produkcji przyjęło wartość dodatnią. Wartości pozostałych sald pozostają ujemne" - dodano.

Z badania wynika, że przedsiębiorstwa przewidują dalszy wzrost produkcji i zamówień w najbliższych miesiącach. Oczekują także poprawy przyszłej kondycji gospodarki.

"W przekroju według głównych grup produktowych poprawę koniunktury odnotowano we wszystkich grupach" - napisano. (PAP)