GPW wykluczyła akcje Infovide-Matrix z obrotu z dniem 12 kwietniaWarszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu od 12 kwietnia z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki Infovide - Matrix, podała giełda.

"W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce Infovide - Matrix zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), zarząd giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 12 kwietnia 2016 r. akcje tej spółki" - czytamy w komunikacie.

W ub.r. Asseco Poland sfinalizowało przejęcie Infovide-Matrix i tym samym posiada 12,476 mln akcji Infovide, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów. Pod koniec marca br. Asseco Poland podpisało plan połączenia ze spółką zależną Infovide-Matrix przez przeniesienie całego majątku Infovide na Asseco.

Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2007 r.

(ISBnews)