Na stwierdzenie, że nie ma żadnego ryzyka, że zrealizuje się scenariusz drastycznego spadku tempa wzrostu gospodarczego, co skłoniłoby RPP do obniżek stóp, Belka powiedział: „tak”.