cena średnia zmiana 05.04 04.03 ON 3,87 zł + 14 gr PB95 4,15 zł + 22 gr LPG 1,61 zł - 7 gr

(PAP)