"W Polsce ta szara strefa według różnych szacunków wynosi 12 proc. PKB. Według danych Banku Światowego już niemal 1/4 gospodarki. (...) Swoje działania rozłożymy na kilka elementów układanki, czyli instytucje, prawo, procedury, następnie wyposażenie tych instytucji w narzędzia w nowoczesne informatyczne i działania perswazyjne, edukacyjne" - powiedział Szałamacha na konferencji.

"Naszym priorytetem w roku 2016 i następnych będzie ograniczenie luki +vatowskiej+, która w naszym kraju jest szacowana dla potrzeb UE na 26 proc. wpływów z tego podatku. Średnia dla UE to jest 15 proc. Chciałbym zmierzać do tego celu 15 proc. w perspektywie 3 lat. W wartościach bezwzględnych to jest zejście z obecnego poziomu około 10 mld euro rocznie do 5,5-5,8 euro. To jest cel realistyczny, który chciałbym osiągnąć" - dodał. (PAP)