W styczniu instytucja prognozowała, że wzrost PKB Polski wyniesie także 3,7 proc. w tym roku, natomiast na kolejne dwa lata prognozował wzrost po 3,9 proc.

"Perspektywy pozostają korzystne - prognozowany jest wzrost PKB o 3,7 proc. w 2016 r. i 3,5 proc. w 2017-2018, pomimo umiarkowanych perspektyw ekonomicznych dla strefy euro. W 2016 r. konsumpcja prywatna będzie jeszcze bardziej dominującym czynnikiem stymulującym wzrost, dzięki wsparciu ze strony dalszej poprawy na rynku pracy oraz dzięki zwiększeniu transferów rządowych, w szczególności dzięki nowemu, hojnemu zasiłkowi dla dzieci - Rodzina 500+" - czytamy w raporcie.

Bank Światowy oczekuje umiarkowanego wzrostu inwestycji w rezultacie wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych i niskich stóp procentowych.

W połowie grudnia instytucja prognozowała w raporcie "EU Regular Economic Report. Fall 2015", że wzrost PKB w Polsce sięgnie 3,6 proc. w 2015 r., a w perspektywie średniookresowej wyniesie ponad 3,5 proc.

>>> Czytaj też: Świat się zbroi. Rosja i Chiny budzą obawy sąsiadów