Oferta obligacji detal. serii L3 Bestu o wartości nom. 50 mln zł ruszy we wtorekWarszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Oferta 4-letnich obligacji Best serii L3 o łącznej wartości nominalnych 50 mln zł, która jest skierowana do inwestorów detalicznych, ruszy we wtorek, 12 kwietnia, podał Best. To ostatnia emisja obligacji realizowana przez spółkę w ramach uruchomionego w marcu 2014 r. publicznego programu o wartości 300 mln zł.

Spółka zaoferuje inwestorom detalicznym 500 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 50 mln zł. Odsetki od papierów o zmiennym oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

Zapisy rozpoczną się we wtorek, 12 kwietnia, i zakończą 22 kwietnia, a o przydziale decydować będzie kolejność zapisów. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę. Cena emisyjna dla papierów z 12 kwietnia wyniesie 99,80 zł, a ostatniego dnia zapisów 99,94 zł za sztukę.

Termin przydziału obligacji został wyznaczony na 26 kwietnia. Od tego dnia naliczane jest oprocentowanie obligacji. Przewidywany dzień emisji to 10 maja. Spółka przewiduje, że obligacje zadebiutują na Catalyst 23 maja br.

"Nasza poprzednia emisja adresowana do inwestorów indywidualnych zakończyła się ogromnym sukcesem - zgłosiło się tak wielu chętnych, że zapisy przewyższyły dostępną pulę obligacji już pierwszego dnia, a i tak musieliśmy dokonać redukcji sięgającej 64%. To dla nas czytelny sygnał, że inwestorzy są zainteresowani naszymi obligacjami. Dlatego szybko wracamy z kolejną emisją. Mamy nadzieję, że inwestorzy i tym razem uznają nasze obligacje jako dobrą inwestycję" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Zapisy na obligacje serii L3 prowadzą Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Inwestorzy mają do dyspozycji łącznie 49 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefonicznie.

Przeprowadzona w lutym tego roku emisja miała wartość 40 mln zł. Okres subskrypcji został skrócony do 2 dni, a ponad 1000 inwestorów wyraziło chęć kupna papierów o wartości 112 mln zł. W efekcie zapisy skończyły się dużą redukcją. Po lutowej emisji obligacji spółka przeprowadziła w marcu emisję akcji w wysokości 36,5 mln zł. Oznacza to, że wskaźnik długu netto do kapitałów własnych, który wynosił 1,42x na koniec października i 1,26x na koniec grudnia 2015 r., uległ dalszemu obniżeniu.

Best podał, że cele aktualnej emisji pozostają bez zmian - pozyskane środki służyć będą realizacji strategii spółki sukcesywnego zwiększania skali działalności, m. in. poprzez inwestycje w portfele wierzytelności zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Spółka zakończyła 2015 inwestycji w nabywanie portfeli wierzytelności wzrostem o 82% r/r i planuje dalszy dynamiczny wzrost nakładów na ten cel.

Oferta obligacji serii L3 jest siódmą ofertą realizowaną przez Best w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu spółka przeprowadziła dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 250 mln zł, skierowane do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Wszystkie obligacje zostały sprzedane i notowane są na Catalyst.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)